Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı | Kamu İş İlanları


Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacağını duyurdu Ayrıntılar haberimizde

21 Kasım 2020 Cumartesi 00:01

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacağını duyurdu
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yayımlanan ilanda sözleşmeli olarak 60 hemşire ve 2 ebe alınacağını açıkladı.

Genel Başvuru Şartları

1-  Türk Vatandaşı olmak,
2 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3 – Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4 – Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  veya  muaf  veya  erteletmiş  veya  yedek  sınıfa  geçirilmiş olmak,
5 – 657  sayılı  Kanunun  53.  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydı  ile  görevini  devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6 – Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,
7 – Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
8 – Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına   aykırı   hareket etmesi   nedeniyle   kurumlarınca   sözleşmelerinin   feshedilmesi veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Sözleşmeli Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslarda  belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi  tek taraflı  feshetmesi  halinde, fesih  tarihinden  itibaren  en  az  bir yıl geçmiş olmak.
9 – 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.
10 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Özel  Başvuru Şartları

Hemşire İçin: Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak
Ebe İçin: Ebelik bölümü lisans mezunu olmak

Adaylardan  İstenen Belgeler

** Öğrenim  belgesi  (Diploma,  Geçici  Mezuniyet  Belgesi  veya  e-Devletten  indirilecek mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır)
** KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)
** Nüfus cüzdanı fotokopisi
** Fotoğraf             

Başvuru Bilgisi

Başvurular elektronik ortamda  www.hmku.edu.tr ve  www.mku.edu.tr web adreslerinden e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Son başvuru  tarihi. 02.12.2020 Çarşamba günüdür. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.  Lisans  mezunları  için  2020/KPSS  P3  puan  türüne  bakılarak değerlendirme yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 02 Aralık 2020

Kamu Kariyer Son Dakika Kamu İş İlanları, Kamu Personeli Alım İlanları, Son Dakika Haberleri

Kamu Kariyer Kamu İş İlanları Kaynak:KariyerKamu

Bir Yorum Yaz

%d blogcu bunu beğendi: