İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı Memur Alımı | Kamu İş İlanları


Beyoğlu Belediye Başkanlığı yayımlanan ilanda ilk defa atanmak üzere memur alınacağını duyurdu. 80 memur alımı yapılacak.

21 Kasım 2020 Cumartesi 15:00

Beyoğlu Belediye Başkanlığı, ilk defa atanmak üzere memur alımı ilanında bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacağını bildirdi.

ekran-alintisi-1-beyoglu.pngekran-alintisi-2-beyoglu.png
Başvuru Genel Şartları
Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1- Türk vatandaşı olmak.                                                                                                             2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.                                                                4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
7- Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır)
Başvuru Özel Şartları                                                                                                                                                             1- İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
2- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3- Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanısıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre ,kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
4- Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
5- Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgelerine bulunmak..
Gerekli Belgeler
1- Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
(www.beyoglu.bel.tr) temin edilecektir.
2- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
4- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
5- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).
9- 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
Adayların yukarıda belirtilen belgeleri mesai gün ve saatlerinde (09.30-16.30), 28 Aralık 2020- 04 Ocak 2021 tarihleri arasında Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121
adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile veya Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] internet adresine göndermeliler.
Zabıta memuru kadrolarına başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 04 Ocak 2021

Kamu Kariyer Son Dakika Kamu İş İlanları, Kamu Personeli Alım İlanları, Son Dakika Haberleri

Kamu Kariyer Kamu İş İlanları Kaynak:KariyerKamu

Bir Yorum Yaz

%d blogcu bunu beğendi: