Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Sürekli İşçi Alımı Yapıyor! | Kamu İş İlanları


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İŞ-KUR üzerinden en az ilköğretim mezunu 43 sürekli işçi alıyor. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan ve engelli kadroları için

23 Kasım 2020 Pazartesi 16:04

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İŞ-KUR üzerinden en az ilköğretim mezunu 43 sürekli işçi alıyor. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan ve engelli kadroları için de alım yapılıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, merkez ve bağlı birimlerinde “4857 sayılı İş Kanunu” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında İŞ–KUR üzerinden  sürekli işçi alınacağını duyurdu.
Tüm adaylarda Türk vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak şartları aranmaktadır. Başvuru yapan adaylar arasından 2 güvenlik görevlisi (normal-engelli-terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan), 38 temizlik görevlisi, 2 engelli temizlik görevlisi, 1 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan temizlik görevlisi alımı yapılacaktır.
Özel Şartlar    

Güvenlik Görevlisi İçin                                                                                                                                                    1-5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip bulunmak,                                                                                    2-Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay süreyle geçerliliğinin olması,          3-Son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak,                                                                                    4-Bayan adaylar için en az 165 cm boyunda olmak ve boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 10 kg ağırlığına sahip olmak; erkek adaylar için en az 170 cm boyunda olmak ve boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 15 kg ağırlığına sahip olmak. Bu şarta ilişkin belgenin, sağlık kurumlarından alınması gereknmektedir.                                    5-Ön lisans mezunu olmak                                                                                                                                               6-Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak                                                                                                                   7- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak                                           Temizlik Görevlisi İçin                                                                                                                                                        1- Son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak                                                                                     2- Ortaöğretim mezunu olmak                                                                                                                                          3- Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak                                                                                                           Engelli Temizlik Görevlisi İçin                                                                                                                                        1- Son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak                                                                                   2- Ortaöğretim mezunu olmak                                                                                                                                           3- Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren olmak,                                      Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Temizlik Görevlisi İçin                       1- Son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak                                                                                      2- Ortaöğretim mezunu olmak                                                                                                                                          3- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile belgelendiren olmak (terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan için)                                                     4- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendiren olmak (eski hükümlü için)                                                                                                                                                 5- Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak                                                                                                                   
Adayların başvurularını, 23/11/2020-27/11/2020 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden, e-Devlet üzerinden veya Alo 170 hattını arayarak yapmaları gerekmektedir. 

Son Başvuru Tarihi: 27 Kasım 2020

Kamu Kariyer Son Dakika Kamu İş İlanları, Kamu Personeli Alım İlanları, Son Dakika Haberleri

Kamu Kariyer Kamu İş İlanları Kaynak:KariyerKamu

Bir Yorum Yaz

%d blogcu bunu beğendi: