Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sınav Açıyor | Kamu İş İlanları

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusu yaptı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında, uzman yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere m

21 Kasım 2020 Cumartesi 11:00

Yarışma Sınavı Başvurusu için Genel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1985 tarihi ve bu tarihten sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
c) Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,
d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
e) Süresi içerisinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.
Yarışma Sınavı Başvurusu İçin Özel Şartlar
– Bilgisayar veya yazılım mühendisi yetiştiren fakülteler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarının
birinden mezun olmak,
– ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden
KPSS (A) P1 puan türünde 80 ve üzeri puan almış olmak.
Gerekli Belgeler
a) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarece kabul edildiğini gösterir belgenin,
b) KPSS sonuç belgesinin,
c) Yazılı özgeçmişinin,
d) Vesikalık fotoğrafının,
Taranarak, sisteme yüklenmesi sağlanacaktır.
Ayrıca adaylardan;
a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
b) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanı,
c) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
Başvuru esnasında elektronik ortamda alınacaktır.
Yarışma sınavı ile bilgisayar mühendisliği bölümü mezunları arasından2, yazılım mühendisliği bölümü mezunları arasından 3 olmak üzere Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı kadrosuna 5 alım yapılacaktır.
Başvurular; https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda, 27.11.2020 – 04.12.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yarışma sınavı ise sözlü sınav olarak Ankara’da yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 04 Aralık 2020

Kamu Kariyer Son Dakika Kamu İş İlanları, Kamu Personeli Alım İlanları, Son Dakika Haberleri

Kamu Kariyer Kamu İş İlanları Kaynak:KariyerKamu

Bir Yorum Yaz

Başa dön tuşu